Δωρεάν μαθήματα ξένης γλώσσας σε 59 παιδιά άπορων οικογενειών


logo_PALSOΗ Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου ενημερώνει ότι ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Αιτωλοακαρνανίας «PALSO», προκειμένου να συμβάλλει στην ανακούφιση των άπορων οικογενειών του Δήμου Αγρινίου προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα ξένης γλώσσας σε 59 παιδιά άπορων οικογενειών που θα ξεκινήσουν φέτος την εκμάθηση ξένης γλώσσας.
Συγκεκριμένα τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών που συμμετέχουν θα καλύψουν τις εξής περιοχές:
Αγρίνιο: 38 θέσεις για Αγγλικά
04 θέσεις για Γαλλικά
03 θέσεις για Γερμανικά
01 θέση για Ιταλικά και
01 θέση για Ισπανικά
Παπαδάτες: 01 θέση για Αγγλικά
Ζευγαράκι: 01 θέση για Αγγλικά
Νεάπολη: 03 θέσεις για Αγγλικά
Παναιτώλιο: 02 θέσεις για Αγγλικά
Καινούργιο: 04 θέσεις για Αγγλικά
Παραβόλα: 01 θέση για Αγγλικά
Κριτήρια επιλογής ορίζονται όμοια με εκείνα των δικαιούχων των κοινωνικών δομών του Δήμου Αγρινίου
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στην Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο. Αγρινίου Αντιρρίου 1, Αγρίνιο)
Τηλέφωνα: 2641363406 & 2641363410