Πώς ψήφισε το Αγρίνιο


NAI OXI 5-7-201578 / 78 Εκλογικά Τμήματα Αγρινίου
Εγγεγραμμένοι: 47.212
Ψήφισαν: 29.669 / 62,84 %
Έγκυρα: 27.622 / 93,10 %
Άκυρα: 1.849 / 6,23 %
Λευκά: 198 / 0,67 %
Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ: 65,15 % – 17.996
Εγκρίνεται / ΝΑΙ: 34,85 % – 9.626

NAI OXI 5-7-2015181 / 181 Εκλογικά Τμήματα Δήμου Αγρινίου
Εγγεγραμμένοι: 94.033
Ψήφισαν: 56.912 / 60,52 %
Έγκυρα: 53.499 / 94,00 %
Άκυρα: 3.060 / 5,38 %
Λευκά: 353 / 0,62 %
Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ: 63,56 % – 34.005
Εγκρίνεται / ΝΑΙ: 36,44 % – 19.494