Πώς ψήφισε η Αιτωλοακαρνανία


NAI OXI 5-7-2015507 / 507 Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι: 231.994
Ψήφισαν: 131.121 / 56,52 %
Έγκυρα: 123.223 / 93,98 %
Άκυρα΅: 7.061 / 5,39 %
Λευκά: 837 / 0,64 %
Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ: 60,90 % – 75.048
Εγκρίνεται / ΝΑΙ: 39,10 % – 48.175