Φοιτητές στο Χ.Υ.Τ.Α. Στράτου


Τις εγκαταστάσεις του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Στράτου 2ης ΓΕ.Ν. επισκέφθηκε το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε στο Δήμο Αγρινίου και στο Φο.Δ.Σ.Α., ο επίκουρος καθηγητής του πανεπιστημίου Πατρών, κ. Άκρατος Χρήστος.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση και εκπαίδευση των φοιτητών σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και τον τρόπο λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α.
Οι φοιτητές και οι συνοδοί καθηγητές τους, ενημερώθηκαν από στελέχη της εταιρίας και περιηγήθηκαν στο χώρο από το Πρόεδρο του ΦοΔΣΑ, κ. Στούπα Παναγιώτη και τον υπεύθυνο της διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α., εκ μέρους της κοινοπραξίας, κ. Βασιλείου Σπύρο.
Σαφής πληροφορίες δόθηκαν καθώς και διευκρινήσεις που βοήθησαν τους φοιτητές να κατανοήσουν πως η ορθή λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και η πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αποτελούν την εγγύηση για την προστασία του περιβάλλοντος και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών .
Η επίσκεψη-συζήτηση αποδείχτηκε σημαντική και για τα δύο μέρη και έληξε με τη δέσμευση για στενότερη συνεργασία και τη συνέχιση των εκπαιδευτικών επισκέψεων και άλλων φοιτητών στις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. όσο και για την παροχή και ανταλλαγή στοιχείων, γνώσεων και εμπειριών σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων.