Διακρατικό Εργαστήριο Διαβούλευσης του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση: «Κοινωνική Αλληλεγγύη»


«ΔΕΣΜΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»Οι εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΕΣΜΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» διοργανώνουν την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 στο Αγρίνιο, Εργαστήριο Διαβούλευσης για την ενίσχυση της συνεργασίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης για την Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα.
Βασικοί ομιλητές είναι Στελέχη του Διακρατικού Εταίρου, από την Ιταλία, Prospettiva srl και του Συνδέσμου Αγροτουρισμού της Περιφέρειας Abruzzo.
Το Εργαστήριο, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση: «Κοινωνική Αλληλεγγύη» και έχει ως στόχο την παρουσίαση Καλών Πρακτικών, την ανίχνευση δυνατοτήτων τοπικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της συνεργασίας των τοπικών κοινωνικών και οικονομικών φορέων στην Αιτωλοακαρνανία.
Η Εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό και θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 στην Αίθουσα Εκθέσεων του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου και Σμύρνης 1) στο Αγρίνιο.

Η Α.Σ απαρτίζεται από τους εξής φορείς:
το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας & Ακαρνανίας, την Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διάσταση Α.Ε., την Ευρωσυμβουλευτική Ε.Π.Ε., την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παιδιών «ΕΛΕΠΑΠ», το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μ.ε.Α «Η Ηλιαχτίδα», την Ένωση Καταναλωτών Ν. Αιτωλοακαρνανίας-ΙΝΚΑ, την ΕΑΣ Μεσολογγίου και την Αθηναϊκή Αναπτυξιακή.
Το Έργο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δεσμοί Αλληλεγγύης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» – Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4 «Πλήρης Ενσωμάτωση του συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

Αίθουσα Εκθέσεων του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο

Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

18.00

Προσέλευση συμμετεχόντων – Εγγραφές

Θεματική Ενότητα: Το πλαίσιο της Δικτύωσης
18.15

Έναρξη εργασιών

·         κ. Νίκος Φραγκούλης, Πρόεδρος Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΔΕΣΜΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

·         κ. Γιώργος Ρόμπολας, Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

·         κ. Γεράσιμος Τσελέντης, Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ

Σύντομη παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης,

Παρουσίαση συμμετεχόντων

 

Θεματική Ενότητα: Διαστάσεις και στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης & απασχόλησης
18.40 ·         κ.Mario Tortella, Πρόεδρος Συνδέσμου Αγροτουρισμού Περιφέρειας Abruzzo, Prospettiva srl

·         κ. Paolo Celli, Νομικός Επιστημονικός Συνεργάτης  Συνδέσμου Αγροτουρισμού

Θεματική Ενότητα: Ανίχνευση αναγκών  & προτεραιοτήτων συνεργασίας
19.30

Στρογγυλό τραπέζι (round table) εκπροσώπων των κοινωνικών και οικονομικών φορέων

20.30  

Συμπεράσματα. Επόμενα βήματα.

Σχέδιο Κοινής Δράσης.