Έργα ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας


Έργα ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την προσπάθεια που γίνεται ώστε να συντηρηθούν δρόμοι που παρουσιάζουν πολλά προβλήματα και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, με στόχο, να αρθεί η επικινδυνότητα για τους πολίτες που χρησιμοποιούν το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.
Κατά τη 17η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υπό τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας Χαράλαμπο Αριστειδόπουλο, εγκρίθηκαν δημοπρατήσεις για σημαντικά έργα, συνολικού ύψους περίπου 3,6 εκατομμυρίων ευρώ.
Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου για την «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΠΔΕ (αντικατάσταση καλωδίων, ιστών, φωτιστικών σωμάτων κ.λπ.) για την περίοδο 2014-2015» προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.
Για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας εγκρίθηκε η δημοπρασία για το έργο «Συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου πρώην επαρχίας Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, ετών 2015-2016», προϋπολογισμού 350.000 ευρώ. Την εισήγηση στην Επιτροπή έκανε η Αντιπεριφερειάρχης Χριστίνα Σταρακά.
«Όλα αυτά τα έργα σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμβάλλουν αποφασιστικά στην άρση επικινδυνότητας για όσους κυκλοφορούν στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυό μας. Προσπαθούμε με ελάχιστους πόρους να τα καταφέρουμε, όμως εστιάζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, στην ενίσχυση, δηλαδή της οδικής ασφάλειας», υπογράμμισε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αριστειδόπουλος.