Παρέμβαση Τ.Ε.Ε. για τις Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας


logo ΤΕΕΤα μεγάλα προβλήματα τα οποία έχουν ανακύψει μετά την νέα διάρθρωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας (πρώην Κτηματικές), απασχόλησαν τη Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας του Τ.Ε.Ε. κατά την 7η/2015 τακτική συνεδρίασή της.
Λόγω του ότι η λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών είναι νευραλγική και επηρεάζει άμεσα την παραγωγική διαδικασία, απεφασίσθη να σταλεί σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα.
Η επιστολή έχει ως εξής:
«Αξιότιμε Υπουργέ,
Αξιότιμε Γενικέ Γραμματέα,
Με τον νέο Οργανισμό του Υπουργείου ο οποίος ετέθη σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2014, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 111 του 2014, αντί για μια Κτηματική Υπηρεσία σε κάθε νομό λειτουργούν πλέον μόλις επτά (7) Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας σε όλη τη χώρα στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης . Η νέα αυτή μορφή οργανικής μονάδας έχει ουσιαστικά στην αρμοδιότητα – ευθύνη της όλα τα αντικείμενα της Δημόσιας Περιουσίας για όλη τη γεωγραφική έκταση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα οι Κτηματικές Υπηρεσίες υποβιβάσθηκαν σε Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας και υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, με ταυτόχρονη μεταφορά όλων των θεμάτων χωρικής τους αρμοδιότητας στην οικεία Διεύθυνση και έτσι ουσιαστικά για κάθε προκύπτουσα υπόθεση απαιτείται επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα και τον αρμόδιο Προϊστάμενο. Η νέα αυτή διάρθρωση, έχει ήδη δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στην λειτουργία των υπηρεσιών αυτών, με σοβαρότατο αρνητικό αντίκτυπο στην εξυπηρέτηση των πολιτών και του χρόνου διεκπεραίωσης των υποθέσεων, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε εν τέλει σε υποβάθμιση της προστασίας της Δημόσιας Περιουσίας.
Είναι αντιληπτό ότι η προκύπτουσα δυσχέρεια η οποία επήλθε με την νέα διάρθρωση, μεγενθύνεται γεωμετρικά σε νευραλγικά θέματα (καθορισμός αιγιαλού – όχθης, καταπατήσεις δημόσιας περιουσίας, απαλλοτριώσεις) από τα οποία εξαρτάται άμεσα η παραγωγική διαδικασία, στην οποία έχουν ήδη διαφανεί τα αρνητικά αποτελέσματα.
Κύριε Υπουργέ
Κύριε Γενικέ Γραμματέα
Προκύπτει αβίαστα ότι πρέπει να υπάρξει η μέριμνά σας, επί του θέματος, στην κατεύθυνση για επαναλειτουργία αυτοτελών οργανικών μονάδων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, με διακριτές τις αρμοδιότητες αυτών επί των χωρικών τους ορίων. Επιτακτική ανάγκη ταυτόχρονα αποτελεί η ενίσχυση των υπηρεσιών με Διπλωματούχους Μηχανικούς, καθώς ο φόρτος εργασίας σε τεχνικό επίπεδο είναι πολύ μεγάλος και σύνθετος.
Ειδικότερα για την Αιτωλοακαρνανία, που είναι ο μεγαλύτερος νομός της χώρας, με τεράστιο μήκος αιγιαλού-παραλίας, με επίσης τεράστιο μήκος όχθης – παρόχθιας ζώνης (πέντε φυσικές λίμνες, τρία μεγάλα ποτάμια, τρείς μεγάλες τεχνητές λίμνες) στην οποία το πρόβλημα έχει αναδειχθεί με σφοδρότητα, θα πρέπει να υπάρξει αυτοτελής οργανική μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης και όχι τμήματος, επαρκώς στελεχωμένη τόσο σε Τεχνικό Προσωπικό όσο και σε Διοικητικό.
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Ρόκος Κωνσταντίνος»

Advertisements