Δημόσια διαβούλευση του Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αγρινίου


Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται ο Κανονισμός χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αγρινίου.
Παρατηρήσεις και προτάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση info_oik@agrinio.gr έως και την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

ΑΡΘΡΟ 1. Σκοπός του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων.
ΑΡΘΡΟ 2. Ορισμός κοινόχρηστου χώρου.
ΑΡΘΡΟ 3. Νομικό Πλαίσιο.
ΑΡΘΡΟ 4. Γενικές αρχές και απαγορεύσεις.
ΑΡΘΡΟ 5. Κατηγορίες χρήσεων κοινόχρηστων χώρων.
ΑΡΘΡΟ 6. Διαδικασία χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.
ΑΡΘΡΟ 7. Αυθαίρετη χρήση – Κυρώσεις – Πρόστιμα.
ΑΡΘΡΟ 8. Οπωροπωλεία – Μικτά καταστήματα.
ΑΡΘΡΟ 9. Περίπτερα.
ΑΡΘΡΟ 10. Παιδικά παιγνίδια με κέρμα.
ΑΡΘΡΟ 11. Θεάματα – (Τσίρκο – Λούνα παρκ – Ψυχαγωγικά παιγνίδια).
ΑΡΘΡΟ 12. Αθλητές – Ζωγράφοι.
ΑΡΘΡΟ 13. Οικοδομικά υλικά – Σκαλωσιές – Κλείσιμο δρόμου.
ΑΡΘΡΟ 14. Τομές ή εκσκαφές επί Δημοτικών οδών.
ΑΡΘΡΟ 15 . Εγκαίνια.
ΑΡΘΡΟ 16 . Διαφήμιση & έκθεση προϊόντων κ. λ. π
ΑΡΘΡΟ 17. Ποδήλατα – Μοτοποδήλατα.
ΑΡΘΡΟ 18. Ιχθυοπωλεία – Κρεοπωλεία.
ΑΡΘΡΟ 19.Υπαίθριοι στάσιμοι μικροπωλητές για εορτές – Καλαμπόκια –
κάστανα.
ΑΡΘΡΟ 20. Αυτόματοι πωλητές τροφίμων – ποτών& Διάφορα προϊόντα.
ΑΡΘΡΟ 21. Εγκαταλελειμμένα Αυτοκίνητα.
ΑΡΘΡΟ 22. ΔΕΗ – ΟΤΕ
ΑΡΘΡΟ 23. Ωράριο διέλευσης οχημάτων σε πεζόδρομους.
ΑΡΘΡΟ 24. Επιτροπή κοινοχρήστων χώρων (αρμοδιότητες).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Σύμφωνα με τις Αποφάσεις των Συμβουλίων των Δημοτικών Ενοτήτων και των Δημοτικών Κοινοτήτων αντίστοιχα θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος που βρίσκεται εντός των ορίων τους, με την προϋπόθεση ότι θα παραμένει ελεύθερος χώρος για την διέλευση πεζών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Το τέλος θα καταβάλλεται στην εκάστοτε Δημοτική Ενότητα ή Δημοτική Κοινότητα με την έκδοση της άδειας. Προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου είναι η έγκριση από την αρμόδια Αρχή Αστυνόμευσης, καθώς και η αναγραφή στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκάστου καταστήματος ότι έχει δικαίωμα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στον υπαίθριο χώρο, σε διαφορετική περίπτωση θα υποβάλλονται δικαιολογητικά για πρόσθετη πράξη προορισμού τραπεζοκαθισμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει αίτηση στην τοπική κοινότητα για τα μ2 που επιθυμεί να κάνει κατάληψη και στη συνέχεια θα ληφθεί Απόφαση της τοπικής κοινότητας μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής αστυνόμευσης.
Η αίτηση με την έγκριση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και την Απόφαση θα διαβιβάζε-ται στο Αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τις περαιτέρω ενέργειες αδειοδότησης.
Τα έσοδα που θα εισπράττονται από τις Τοπικές & Δημοτικές κοινότητες, από τις άδειες κοινοχρήστων χώρων, θα αξιοποιούνται στις ίδιες κοινότητες για την αναβάθμιση και την αισθητική των χώρων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη
Μανδηλαρά
Καραϊσκάκη
Σμύρνης
Καραπαπά Φλώρας
Μπουκογιάννη
Ηλία Ηλιού
39ου Συντάγματος
Δημητρακάκη
Μεγάλου Αλεξάνδρου
Μεσολογγίου
Παρθένη
Παπαγιάννη Έλλης
Π. Π. Γερμανού
Πουκεβιλ
Αγρίου
Έλλης
Καλογήρου Σαμουήλ
Διάκου Αθανασίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.
ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Πλατεία Δημοκρατίας
Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
Πλατεία Ειρήνης
Πλατεία Ελευθερίας
Πλατεία Ερώτα
Πλατεία Κιλελέρ
Πλατεία Κυπρίων Αγωνιστών
Πλατεία Μαρίας Δημάδη
Πλατειά Μεγάλης Παρασκευής
Πλατεία Μελίνας Μερκούρη
Πλατεία Μητροπολίτου Χριστοφόρου
Πλατεία Μικράς Ασίας
Πλατεία Μπέλλου Μιχαήλ
Πλατεία Μπολώνιας
Πλατεία Μωρηά
Πλατεία Ορεινής Ναυπακτίας
Πλατεία Παλαμηδίου
Πλατεία Παναγόπουλου
Πλατεία Τσακανίκα Δημ.
Πλατεία των 120
Πλατεία Χατζοπούλου
Πλατεία 25ης Μαρτίου
Πλατεία 28ης Οκτωβρίου
Πλατεία Αγίας Βαρβάρας
Πλατεία Αγροτών
Πλατεία Αλεξ.Φλεμιγκ
Πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου
Πλατεία Απελευθέρωσης
Πλατεία Άρη Βελουχιώτη
Πλατεία Βουλής
Πλατεία Βύρωνα

ΑΡΘΡΟ 1.
Σκοπός του Κανονισμού κοινοχρήστων χώρων.

Σκοπός της έκδοσης του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση γενικών και ειδικών ρυθμίσεων, κανόνων και περιορισμών, που θα διασφαλίσουν την χρήση των πεζοδρομίων, των οδών, των πλατειών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων του ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, από τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών, κατά τρόπο που:
1. Θα διαφυλάσσει την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των διερχόμενων πεζών και των ατόμων με εδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).
2. Δεν θα παρεμποδίζει την πρόσβαση οχημάτων έκτατης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά κ.τ.λ)
3. Δεν θα παρεμποδίζει την ορατότητα και την ασφαλή διέλευση των διερχόμενων οχημάτων.
4. Θα αναβαθμίζει την λειτουργικότητα και την αισθητική των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων με σεβασμό προς τα μνημεία, το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και την εύρυθμη λει-τουργία των γειτονιών.
5. Θα αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.

ΑΡΘΡΟ 2

Ορισμός Κοινόχρηστου Χώρου.

Σύμφωνα με τη παρ. 39 του άρθρου 2 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.4067/2012-ΦΕΚ 79Α/9-4-2012) «Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κοινής χρήσης ελεύθεροι χώροι που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιονδήποτε τρόπο».
Επίσης βάσει του άρθρου 967 του Αστικού Κώδικα «Πράγματα κοινής χρήσης είναι ιδίως τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι γιαλοί, τα λιμάνια, και οι όρμοι , οι όχθες πλεύσιμων ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 «Κοινόχρηστοι χώροι μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων του Ν.1377/1983ΦΕΚ:33Α/14-6-1983 «ιδιωτικοί δρόμοι, πλατείες και λοιποί χώροι κοινής χρήσεως που έχουν σχηματισθεί με οποιοδήποτε τρόπο, έστω και κατά παράβαση των κειμένων πολεοδομικών διατάξεων, και που βρίσκονται μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων, θεωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι που ανήκουν στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα .Για τους χώρους αυτούς δεν οφείλεται καμία αποζημίωση. Σε περίπτωση όμως που οι χώροι αυτοί καταργούνται με το σχέδιο πόλεως, προσκυρώνονται κατά τις κείμενες διατάξεις».
Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Β.Δ/τος της 24-9-1958 « Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 171Α/20-10-1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1080/1980, ΦΕΚ 246Α/22-10-1980) ορίζεται ότι: «1.Επιτρέπεται η υπέρ Δήμου ή Κοινότητας επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόμια, οδούς, πλατείας και εν γένει κοινόχρηστους χώρους και το υπέδαφος αυτών. Ως κοινόχρηστος χώρος διά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νοείται και το δάπεδον χώρων μεταξύ της θέσεως των προσόψεων των ισόγειων οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών (στοαί και το υπέδαφος αυτών ως και αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων) αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις πεζοδρομίων και αφεθέντων εις κοινήν χρήσιν».
Κατά το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα «Σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής κατά τους όρους του νόμου ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα εφόσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση».

ΑΡΘΡΟ 3
Νομικό πλαίσιο

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 «Κανονιστικές Αποφάσεις» του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ114Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και της παραγράφου 1.Β.ν του άρθρου 73 «Επιτροπή ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.
Για την σύνταξη του παρόντος Κανονισμού λήφθηκαν υπόψη:
1. Ο Αστικός Κώδικας και ιδιαίτερα τα άρθρα 967, 968, 970
2. Ο Α.Ν. 1324/1949 (ΦΕΚ 326Α/26-11-1949) «Περί προστασίας και αποκατάστασης των Αναπήρων Πολέμου Οπλιτών & Θυμάτων Πολέμου».
3. Ο Ν.1487/1950 (ΦΕΚ 179Α/17-8-1950) «Περί κυρώσεως του υπ΄ αριθμ. 1324/49 Α.Ν. ¨περί προστασίας και αποκαταστάσεως των αναπήρων πολέμου οπλιτών και θυμάτων πολέμου¨
4.Το Β.Δ της 24-9-1958 (ΦΕΚ 171Α/20-10-1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενος νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων» και ειδικότερα το άρθρο 13 «Τακτικά έσοδα εκ τελών και δικαιωμάτων χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων».
5.Οι διατάξεις του Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246Α/22-10-1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» ειδικότερα το άρθρο 3 «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων»
6.Οι διατάξεις του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33Α/14-3-1983) «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 28 «Κοινόχρηστοι χώροι μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων».
7. Η με αριθμό 268/2002 ΓνΝΣΚ.
8. Οι διατάξεις του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2Α/3-1-1989) « Αναμόρφωση της Φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» ειδικότερα το άρθρο 26 «Τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τα έσοδα των Δήμων & Κοινοτήτων»
9. Η υπ΄ αριθμό Φ.900/12/158489/06 ΚΥΑ «Περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρι-κών περιπτέρων».
10. Οι διατάξεις του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222Α/2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 – ΣΤ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ » του άρθρου πρώτου.
11. Οι διατάξεις του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α/2014)
12. Οι διατάξεις του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α /2014) «Επείγουσες Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ-γείου Εσωτερικών».
13.Την με αριθμό 38/6-6-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών –Δ/νση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Τμήμα Περιουσίας.
14. Οι διατάξεις του Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145Α13-7-1995) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις».
15.Οι διατάξεις της 1663/Δ-Α-Π 52716/13-12-2001 εγκυκλίου ΥΠΕΧΩΔΕ.
16. Οι διατάξεις του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α/23-6-1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50Α/2-6-2007).
17. Η με αριθμό ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502/1-7-03 (ΦΕΚ 946Β/9-7-2003) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με θέμα «έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».
18. Η με αριθμό 41 εγκύκλιος με ΑΠ:12243/14-6/2007 του Υπουργείου Εσωτερικών «Κανονιστική αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του ΚΔΚ (Ν.3463/06)».
19. Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».
20. Η με αριθμό 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621/31-12-2009) Απόφαση του ΠΕΚΑ με θέμα «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
21. Η με αριθμό 6952/14-2-2011 (ΦΕΚ 420Β/16-3-2011) Κ.Υ.Α «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
22. Η Εγκύκλιος 3/2011 του ΥΠΕΚΑ με αριθμό πρωτ. οικ. 13612/24-3-2011 «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της με αριθμό 52907/28-12-09 Απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ.
23. Οι με αριθμό 2958/2011 & 3571/2011 Αποφάσεις ΣτΕ.
24. Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
25. Οι διατάξεις του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249Α/25-11-2011) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 20 «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ), Συγκρότηση».
26. Οι διατάξεις του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α/2-2-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015».
27. Οι διατάξεις του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α/9-4-2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός».
28. Το τεύχος Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) που εγκρίθηκε με την αριθμό πρωτ. οικ.63234/19-12-2012 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
29. Οι διατάξεις τις Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/8/10/2012 (ΦΕΚ:2718Β) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις».
30. Οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4070/12 (ΦΕΚ 82Α).
31. Η με αριθμό 2392/13 εγκύκλιος της ΚΕΔΚΕ.
32. Οι διατάξεις του Ν. 4178/13 (ΦΕΚ 174Α/8-8-2013) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης.
33. Η με αριθμό Α.Π.οικ.42382/16-7-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής – Γραφείο Μελετών για ΑΜΕΑ.
34. Οι διατάξεις της ΔΙΑΔΠ/Φ.Α21/31600 (ΦΕΚ 3106Β/9-12-2013) «Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, Θέατρα και Κινηματογράφοι».
35. Οι διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α .2.1/34824/27-12-2013 (ΦΕΚ 3402Β/2013) «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας III της υγειονομικής διάταξης) ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)».
36. Οι διατάξεις του Ν.4229/14 (ΦΕΚ 8Α/10-1-2014).
37. Οι διατάξεις του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94Α/2014).
38. Οι διατάξεις του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159Α / 2014).
39. Οι διατάξεις του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73Α 24-3-2014) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».
40. Οι διατάξεις του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α/15-5-2014 «Άσκηση εμπορικών Δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
41. Η με αριθμό Α2-797/29-8-2014 ΚΥΑ «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τόπο και την διαδικασία επιβολής προστίμων σε εφαρμογή του Ν.4264/2014».

ΑΡΘΡΟ 4

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1.Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται με τον παρόντα κανονισμό.
2. Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης και των Δημοτικών και Κοινοτικών Ενοτήτων καθώς και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αγρινίου, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, καθορίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών & ΑΜΕΑ, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,60 μ κατά περίπτωση (μη συνυπολογιζόμενου του κρασπέδου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%.
3. Σε περιπτώσεις υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους ίσου ή μικρότερου του 1.60 μ δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παραχώρηση.
4. Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγματικά ελεύθερο ύψος ίσο με 3,00 μ, απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κλπ.).
5. Στους πεζόδρομους και μέχρι κλίσεως 20% προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 2,80 μ για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κλπ, που παραμένει ακάλυπτη καθ΄ όλο το μήκος και πλάτος της.
6. Απαγορεύεται η παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων έμπροσθεν θεσμοθετημένων εισόδων όμορων κατοικιών ή καταστημάτων.
7. Εκτός από την έγκριση του Δήμου Αγρινίου, στον οποίο ανήκει αποκλειστικά η αρμοδιότητα χορήγησης των αδειών χρήσης κοινοχρήστων χώρων που ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί σε αυτόν για εκμετάλλευση, απαιτείται επιπλέον γνωμοδότηση ή έγκριση και άλλων συναρμοδίων φορέων σε όποιες βέβαια περιπτώσεις προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, για οποιαδήποτε παρέμβαση σε κοινόχρηστο χώρο (πχ. γνωμοδότηση Αστυνομικής Αρχής, έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α) τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου, Πολεοδομίας Δήμου.
8. Σε κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται να κατασκευάζονται κατακόρυφα στηρίγματα κινητών προστεγασμάτων – σκιάστρων.
9. Εντός του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου απαγορεύονται τα μόνιμα στέγαστρα εδραζόμενα σε υποστυλώματα, καθώς και οποιουδήποτε είδους μόνιμη κατασκευή που θα αφορά σε διαχωριστικά, υαλοπίνακες, δάπεδα, καθίσματα ή όποιας άλλης κατασκευής που παρεμποδίζει την ασφαλή διέλευση πεζών. Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε με την τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος στην όψη του κτιρίου και σύμφωνα με τον περιορισμό της παραπάνω παραγράφου (8) είτε με ομπρέλες που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς να φέρουν διαφημιστικά μηνύματα ή επιγραφές. Το κινητό προστέγασμα θα τοποθετείται σε τέτοιο ύψος ώστε το χαμηλότερο σημείο του να απέχει τουλάχιστον 2,20 μ από το έδαφος. Οι ομπρέλες θα είναι ξύλινες, με πανί χρώματος που θα καθορίζεται από την Επιτροπή κοινοχρήστων χώρων με την σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
Μπορεί ο ιδιοκτήτης του καταστήματος να τοποθετήσει μη μόνιμες κατασκευές τελάρα με πλεξιγκλάς σε ύψος μέχρι 1,60 μ.
10. Οι διάδρομοι που βρίσκονται εντός του χώρου όπου τοποθετούνται τραπεζοκαθίσματα και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη.
11. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ψυγείων στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους πλην αυτών που αφορούν περίπτερα με τούς όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 9 του παρόντος κανονισμού.
12. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων, επιγραφών ή διαφημίσεων οποιουδήποτε είδους πάνω σε δένδρα, κιγκλιδώματα ή στύλους, καθώς και σε ιδιοκτησία άλλη από αυτήν που βρίσκεται η επιχείρηση έστω και αν ανήκει στον ιδιοκτήτη.
13. Απαγορεύεται η κατασκευή προθηκών για την έκθεση εμπορευμάτων πέραν της οικοδομικής γραμμής ή του νόμιμου περιγράμματος του κτιρίου.
14. Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος, (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, ράμπες, στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς).
15.Ο ιδιώτης στον οποίο παραχωρείται ο κοινόχρηστος χώρος έχει την υποχρέωση και την αποκλειστική ευθύνη διατήρησης της καθαριότητας του χώρου αυτού.
16. Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης συνεχόμενου κοινόχρηστου χώρου, εφόσον δεν θίγονται δικαιώματα άλλου δικαιούμενου της χρήσης του, αν όμως οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, η χρήση του συνεχόμενου αυτού χώρου παραχωρείται αναλόγως με το μήκος των προσόψεων των καταστημάτων αυτών με απόφαση της Επιτροπής κοινοχρήστων χώρων, (άρθρο 13 παρ. 4 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958, όπως αντικατ. από το άρθρο 3 του Ν.1080/80).
17. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση τμήματος κοινόχρηστου χώρου επί πλατείας σε ιδιοκτήτες κατ/των, ήτοι, καφενείων, ζαχαροπλαστείων, παρεμφερών επιχειρήσεων κλπ, είναι να έχουν τα καταστήματα αυτά πρόσοψη επ’ αυτής (πλατείας), (παρ. 4 του άρθρου 13, παρ. 5 του Β.Δ/τος της 24-9-1958, όπως αντικατ. από το άρθρο 3 του Ν.1080/80).
Σε κάθε εκμεταλλευτή τέτοιου είδους καταστήματος, παραχωρείται η χρήση ποσοστού 70% του χώρου που αντιστοιχεί στην προβολή του επί της πλατείας, το δε υπόλοιπο 30% παραχωρείται στους ίδιους εκμεταλλευτές εφόσον κατά την κρίση της επιτροπής κοινοχρήστων χώρων δεν παρακωλύεται ουσιωδώς ή ελεύθερη χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Σε περίπτωση μη χρησιμοποιήσεως από τον δικαιούμενο του αναλογούντος σε αυτόν κοινοχρήστου χώρου της πλατείας, η χρήση του χώρου αυτού δύναται να παραχωρηθεί από το Δήμο σε εκμεταλλευτές συνεχόμενων μετ΄ αυτού καταστημάτων, αναλόγως της προσόψεώς τους, (άρθρο 13 παρ. 5 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 όπως αντικατ. από το άρθρο 3 του Ν.1080/80).
Εάν σε χώρο πλατείας παρεμβάλλεται δρόμος είναι δυνατή η παραχώρηση προς χρήση τμήματος της πλατείας, δεδομένου ότι ο νομοθέτης δεν προβλέπει τέτοιο περιορισμό (ΣτΕ 2875/1988).
Γενικότερα για κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους θα ισχύουν κάθε φορά οι διατάξεις του ισχύοντος Οικοδομικού Κανονισμού, επίσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάταξη της παρ. 16 του άρθρου 23 του Ν.4178/2013, όσον αφορά στην περιορισμένη χρήση αυτών.
Οι πλατείες του Δήμου Αγρινίου θα παραχωρούνται κατά περίπτωση με Απόφαση της Επι-τροπής Κοινοχρήστων Χώρων. Απόφαση απαιτείται και στην περίπτωση παραχώρησης πλατείας
για ομιλία ή άλλη εκδήλωση πολιτικού κόμματος.
Για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων εντός των ορίων Δημοτικών Ενοτήτων και Κοινοτήτων καθώς & Τοπικών Κοινοτήτων η απόφαση θα λαμβάνεται από τα οικεία συμβούλια αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη τον παρόντα κανονισμό.
18. Απαγορεύεται η επέκταση του κατά χρήση παραχωρούμενου χώρου σε πεζοδρόμιο παρακείμενου καταστήματος ή κατοικίας εκτός και αν υπάρχει η έγγραφη συγκατάθεση του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος το ακίνητο αυτό που θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
19. Απαγορεύεται σε πεζοδρόμια η διαρκής τοποθέτηση αντικειμένων ή μηχανημάτων με σκοπό την έκθεση και προβολή των προϊόντων της εκμετάλλευσης.
20. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ζαρντινιέρων από τους καταστηματάρχες. Η τοποθέτηση & η επιλογή αυτών θα γίνεται μόνο με έγκριση της επιτροπής κοινοχρήστων χώρων.
21. Στις στοές που συνάγονται στις πλατείες ή σε πεζοδρόμια ικανού πλάτους και είναι δυνατόν να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα, αυτά θα αναπτύσσονται εφόσον αφήνεται δίοδος κατ’ ελάχιστο πλάτος 1,60 μ για διέλευση πεζών.
22.Επιτρέπεται η κατασκευή πέργκολας στους κοινόχρηστους χώρους των πλατειών μετά από έγκριση της Επιτροπής Κοινοχρήστων χώρων και τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, όπου και θα καθορίζονται τα υλικά κατασκευής, η μορφή και το μέγεθος αυτών και γενικά όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία αυτών και σύμφωνα κάθε φορά με τον ισχύοντα Οικοδομικό Κανονισμό.

ΑΡΘΡΟ 5
Κατηγορίες χρήσεων κοινόχρηστων χώρων
Α. Τραπεζοκαθίσματα

Επιτρέπεται κατόπιν άδειας του Δήμου και σύμφωνης γνώμης της Αστυνομικής Αρχής η κατάληψη κοινόχρηστων χώρων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον προβλέπεται από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους, στους χώρους και με τους όρους που καθορίζονται με τον παρόντα κανονισμό.
Ειδικότερα:
Α) Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον πεζόδρομο της οδού Παπα-στράτου (από το ύψος της Πλατείας Δημοκρατίας μέχρι την συμβουλή των οδών Σουλίου –Μπουκογιάννη).
Β) Στην πλατεία Δημάδη επιτρέπεται ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο Β. Ανατολικό μέρος αυτής συγκεκριμένα στο τελευταίο διάζωμα όπου υπάρχουν φυτεμένα δένδρα. Το υπόλοιπο μέρος θα είναι ελεύθερο για όποιες εκδηλώσεις γίνονται υπό την αιγίδα του Δήμου. Επίσης ελάχιστο μέρος αυτής μπορεί να χορηγηθεί με Απόφαση της Επιτροπής κοινοχρήστων χώρων έμπροσθεν των καταστημάτων του Δήμου που βρίσκονται εντός του κτηρίου της πρώην λαχαναγοράς και όχι πέραν των 30,00 μ2 .
Γ) Στην στοά Παπαγιάννη δεν επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου λόγω στενότητας αυτής.
Δ) Στον πεζόδρομο της Χαριλάου Τρικούπη επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μέχρι τους στύλους του Δημοτικού φωτισμού και ανάλογα με την πρόσοψη του κάθε καταστήματος.
Ε) Στον πεζόδρομο Σμύρνης & Μπουκογιάννη αντίστοιχα επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε όλο το σχηματιζόμενο πεζοδρόμιο πλην του καταστρώματος του λοιπού δρόμου (πεζόδρομου).
Στ) Στον πεζόδρομο Φλώρας Καραπαπά θα παραχωρείται χώρος σύμφωνα με Απόφαση της Επι-τροπής κοινοχρήστων χώρων.
Ζ) Στον πεζόδρομο Καραϊσκάκη θα παραχωρείται χώρος τόσος ώστε να υπολογίζεται και μελλοντικό κατάστημα (ένθεν & έθνεν) και εφόσον παραμένει χώρος ικανός για την διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, (Ασθενοφόρο – Πυροσβεστικό κ.λ.π).
Η) Στην πλατεία Μητροπολίτου Χριστοφόρου θα παραχωρείται χώρος μόνο έμπροσθεν των καταστημάτων. Θα παραμένουν ελεύθερα για τους πολίτες τα παγκάκια καθώς και ο περιβάλλον χώρος του σιντριβανιού.
Θ) Στην πλατεία Παναγοπούλου θα παραχωρείται χώρος επί της προσόψεως των καταστημά-των, όπως αυτός απεικονίζεται στο συνημμένο διάγραμμα της πλατείας.
Ι) Στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου θα παραχωρείται χώρος μόνο επί της προσόψεως των καταστημάτων, όπως αυτός απεικονίζεται στο συνημμένο διάγραμμα της πλατείας,
Κ) Στην πλατεία Δημοκρατίας θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος καθώς και στα πέριξ πεζοδρόμια αυτής όπως αυτός απεικονίζεται στο συνημμένο διάγραμμα. Επισημαίνεται ότι η στοά τόσο επί της Ι. Σταίκου όσο και επί της πλατείας θα παραμένει ελεύθερη.
Λ) Στο πεζόδρομο Ηλία Ηλιού & 39ου Συντάγματος αντίστοιχα δύνανται να γίνουν κινητές κατα-σκευές διαμόρφωσης δαπέδου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής κοινοχρήστων χώρων, έμπροσθεν των καταστημάτων που κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου, ώστε να αναπτύσσονται σε αυτές τα τραπεζοκαθίσματα. Οι κατασκευές αυτές καθώς και οι τέντες σκίασης θα γίνονται μετά από έγκριση σχετικής μελέτης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με την οποία θα καθορίζονται τόσα τα υλικά κατασκευής όσο και η μορφολογία αυτών. Πέραν οποιονδήποτε κατασκευών και παρεμβάσεων υποχρεωτικά θα δημιουργείται διευρυμένη ελεύθερη ζώνη κυκλοφορίας των πεζών και κρατικών οχημάτων πλάτους τουλάχιστον 2,80 μ.
Μ) Στους πεζόδρομους Διαλέτη & Θέμιδος απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
Σε όσες περιπτώσεις θα υπάρχουν αιτήματα για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε άλλους πεζόδρομους πλην των ανωτέρω αναφερόμενων ή σε νέους πεζόδρομους που τυχόν δημιουργηθούν, η αρμόδια επιτροπή κοινοχρήστων χώρων θα ενεργεί επιτόπιο έλεγχο και θα αποφασίζει τα παραχωρούμενα μ2 λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη ότι θα εναπομένει ελεύθερος χώρος για την διέλευση πεζών και κρατικών οχημάτων ικανού πλάτους και πάντως όχι μικρότερου των 2,80 μ., όπως αυτή η ρύθμιση θα φαίνεται κάθε φορά στο συνημμένο διάγραμμα.
Το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων ορίζεται ετήσιο υπολογιζόμενο ανά τετραγωνικό μέτρο ανεξαρτήτως του χρόνου χρήσης, το ύψος του δε, θα προσδιορίζεται ανάλογα με την Ζώνη της περιοχής όπου βρίσκεται ο κοινόχρηστος χώρος.

Β. Εμπορεύματα.

Επιτρέπεται η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για έκθεση εμπορευμάτων σε καταστήματα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της προσόψεως αυτών και εφόσον το υπόλοιπο του πεζοδρομίου είναι 1,60 μ, εκτός της οδού Παπαστράτου (από την πλατεία Δημοκρατίας μέχρι την συμβουλή των οδών Σουλίου – Μπουκογιάννη).

ΑΡΘΡΟ 6
Διαδικασία χορήγησης άδειας κατάληψης κοινοχρήστων χώρων – Προθεσμίες.

Οι αιτήσεις παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων θα κατατίθενται από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31 Μαρτίου κάθε έτους. Οι άδειες που θα χορηγούνται είναι για κάθε τρέχον οικονομικό έτος (1-1 / 31-12). Αιτήματα δεν θα γίνονται δεκτά μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις καταστημάτων των οποίων η άδεια λειτουργίας θα εκδοθεί μετά τις 31 Μαρτίου.
Οι άδειες θα παραλαμβάνονται μέχρι 30 Απριλίου και σε περίπτωση αργίας την προηγούμενη εργάσιμη αυτής.
Το τέλος που θα αντιστοιχεί κατά περίπτωση δύναται να καταβληθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις, ήτοι:
Α΄ Δόση: 30/4 (με την καταβολή της α΄ δόσης θα χορηγείται αντίγραφο της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου).
Β΄Δόση: 31/7
Γ΄Δόση: 30/11 (με την εξόφληση θα χορηγείται η κανονική άδεια κοινοχρήστων χώρων).

Η χορήγηση της άδειας κοινοχρήστων χώρων δεν είναι δυνατή εφόσον υπάρχουν οφειλές προς το Δήμο Αγρινίου (άρθρο 285 του Ν. 3463/06 ΦΕΚ:114Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».
Η ανανέωση της άδειας γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου χωρίς να απαιτείται εκ νέου γνώμη της αστυνομικής αρχής και της αρμόδιας επιτροπής κοινοχρήστων χώρων, (άρθρο 13 παρ.12 του Β.Δ 24-9/20-10-1958 όπως αντικατ. από το άρθρο 3 τουΝ.1080/80).
Ο Δήμος Αγρινίου με απόφαση της Επιτροπής κοινοχρήστων χώρων μπορεί να μειώνει ή να αυξάνει τα παραχωρούμενα τετραγωνικά μέτρα.

ΑΡΘΡΟ 7

Αυθαίρετη χρήση – Κυρώσεις – Πρόστιμα.

Ως αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη χορήγηση της απαιτούμενης άδειας (ΣτΕ 766/87 ΝοΒ 1990 σελ. 739).
Επίσης ως αυθαίρετη χρήση, θεωρείται και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν στο είδος της χρήσης είτε αφορούν στη θέση και την έκταση του παραχωρούμενου χώρου είτε στην διάρκεια της άδειας, (άρθρο 3 του Ν.1080/80).
Η διαπίστωση της χρήσης ή της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από υπαλλήλους του Δήμου ή από την Αστυνομική Αρχή.
Για να μην θεωρείται αυθαίρετη η χρήση καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου, πρέπει πάντοτε να προηγείται η χορήγηση σχετικής άδειας του Δημάρχου (ΣτΕ 768/1987 . Ε.Τ.Α.4ος 1987).

Κυρώσεις.
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του Δημάρχου, εκτός του αναλογούντος τέλους και ισόποσο πρόστιμο, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης. Με όμοια Απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε για τους χώρους που έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όμοια χρήση, (άρθρο 50 Ν.4257/2014).
Σε περίπτωση που επαναλαμβανόμενα γίνεται αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται μέχρι και δύο φορές και αν διαπιστωθεί και τρίτη φορά αυθαίρε-τη χρήση, ο Δήμος με συνεργείο του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων από τον κοινόχρηστο χώρο. Τα αντικείμενα καταγράφονται σε ειδική κατάσταση και δεν επιστρέφονται εάν δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημέρα αφαίρεσης, τα είδη κατάσχονται και δύναται να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από τον Δήμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 199 του Ν. 463/2006.
Επίσης σε όσους παραβιάζουν τους όρους της χορηγηθείσας άδειας παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων θα γίνεται ανάκληση της άδειας και μη χορήγηση στο μέλλον, εφόσον κατ΄εξακολούθηση παρανομούν ή οι παρανομίες τους έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα (π.χ. κατάληψη κοινοχρήστων χώρων με σταθερές κατασκευές κλπ).

ΑΡΘΡΟ 8

Οπωροπωλεία – Μικτά καταστήματα.
‘Όταν το κατάστημα έχει πρόσοψη σε πεζοδρόμιο μπορεί να του χορηγηθεί άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου ως εξής: για πλάτος έως 1.00 μ και μήκος όσο η πρόσοψη του καταστήματος, αφαιρουμένου το πλάτους της πόρτας και ύψος έως 1.00 μ, η τοποθέτηση δε, θα γίνεται σε επαφή με την πρόσοψη και το υπόλοιπο ελεύθερο πλάτος του πεζοδρομίου θα είναι 1,60 μ. Επίσης δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε μόνιμη κατασκευή σε αυτό και θα τηρούνται οι ισχύουσες Υγειονομικές & Πολεοδομικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 9

Περίπτερα

Για τα περίπτερα ισχύουν επί πλέον τα εξής:
α) Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου πέραν αυτού που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως εκάστοτε ισχύουν (εδάφιο της παρ. 3γ υποπαραγράφου ΣΤ 2. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012).
β) Από 1/1/2014 οι δικαιούχοι υφιστάμενων διοικητικών αδειών, υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου (σε περιπτώσεις που δεν έχουν εισπραχθεί τα αναλογούντα τέλη του έτους 2014 θα εισπραχθούν αναδρομικά το 2015 χωρίς την επιβολή προστίμου).
γ) Μέγιστο ύψος και μέγιστο πλάτος του περιπτέρου είναι 1.70μ Χ 1.50μ. Οι διαστάσεις αυτές συνεχίζονται από την βάση του περιπτέρου μέχρι τη βάση της στέγης και για κάθε οριζόντια τομή του περιπτέρου. Ραφές οι οποίες εξέχουν πέραν των διαστάσεων που καθορίστηκαν απαγορεύονται απολύτως. Οι παρειές της στέγης δύναται να εξέχουν μέχρι 0,15 μέτρα.
δ) Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας), με στήριξη μόνο επάνω στο περίπτερο χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα η οποία να προεξέχει το μέγιστο κατά 1.50 μ σε οριζόντια προβολή από αυτό και 0,50 μ εσώτερον του άκρου του πεζοδρομίου. Ο τύπος και το χρώμα έχει καθορισθεί με την αριθμό 311/2006 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (καθορίζεται μία φορά για κάθε Δήμο).
ε) Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων φωτεινών ή μη επί των στεγών των περι-πτέρων εφόσον προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να λάβουν την σχετική άδεια διαφήμισης.
στ) Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και λοιπών στοιχείων που μεταβάλουν τον επιτρεπόμενο τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου.
ζ) Σύμφωνα με την εγκύκλιο 38/6-7-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών – Δ/νση Οικ/κων Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιτρέπει στο Δημοτικό Συμβούλιο πέραν από την χωροθέτηση νέων θέσεων περιπτέρων και τον καθορισμό των προδιαγραφών κατασκευής και τοποθέτησης κουβουκλίων, (ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες), λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της κοινής χρήσης, της δημόσιας κυκλοφορίας, της προστασίας του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων και της αισθητικής και λειτουργικής φυσιογνωμίας του αστικού περιβάλλοντος.
η) Επιτρέπεται (κατόπιν αδείας του Δήμου), η τοποθέτηση ενός μονού ή διπλού ψυγείου αναψυκτικών καθώς και ενός ψυγείου παγωτών, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος για την διέλευση των πεζών και η τοποθέτηση πάγκου για εφημερίδες – περιοδικά.
Η μετατόπιση περιπτέρου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.1044/1971, αναφορικά με τους λόγους και τις προϋποθέσεις μετατόπισης περιπτέρου. Σημειώνεται ότι η μετατόπιση περιπτέρου επιτρέπεται με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93Α/14-4-2014).
Ειδικά για τα περίπτερα τα οποία παραμένουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα, πέραν του ότι μπορεί να αποτελέσουν εστία μολύνσεως, η άδεια έχει χορηγηθεί με προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.3 του ΝΔ1044/1971 « 3.Ο ασκών την εκμετάλλευσιν αδείας πωλήσεως των εν άρθρω 10 παράγραφος 1 ειδών υποχρεούται να διαθέτη ταύτα εις το καταναλωτικό κοινόν καθ΄όλας τα εργάσιμους ώρας και ημέρας κατά τας κείμενας διατάξεις », συνεπώς εφόσον ό αδειούχος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία θα γίνεται ανάκληση της άδειας και απομάκρυνση του κουβουκλίου.
Ειδικά για τα περίπτερα που είναι κλειστά ο Δήμος δίνει την δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των περιπτέρων να μην καταβάλουν το τέλος εφόσον καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση που να εξουσιοδοτούν τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να προβούν στην απομάκρυνση του περιπτέρου με έξοδα του Δήμου καθώς και όποια άλλη αποξήλωση από αυτό ( ΔΕΗ – ΟΤΕ) και σε περίπτωση που υπάρξει μισθωτής στο μέλλον με ευθύνη και έξοδα δικά του να μπορεί να τοποθετήσει το κουβούκλιο ξανά στην ίδια θέση με συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και εφόσον υπάρχει σχετική έγκριση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
Επίσης περίπτερα τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε πεζοδρόμια στα οποία δεν υπάρχει επαρκής χώρος για την διέλευση των πεζών και δεν υπάρχει ορατότητα για τους οδηγούς οχημάτων, γεγονός που θα αποδεικνύεται από έγγραφο της Τροχαίας, το αρμόδιο τμήμα του Δήμου με την συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας, θα εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την μετατόπιση αυτού και στην συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη Απόφασης μετατόπισής του σε άλλο χώρο εφόσον προηγουμένως έχουν γίνει όλες οι νόμιμες ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4257/14 (θα υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα αρμόζουσας κλίμακας στο οποίο θα απεικονίζεται ευκρινώς και με βάση την τέχνη και την επιστήμη, το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος και ο ευρύτερος κοινόχρηστος χώρος, έγκριση Τροχαίας).
Σε περίπτωση μη καταβολής του αναλογούντος τέλους κοινοχρήστων χώρων για την κατάληψη του κουβουκλίου του περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις τις υποπαρ. στ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, θα ανακαλείται η άδεια.
Για όλες τις παραπάνω ενέργειες η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα ενημερώνει τόσο τον δικαιούχο της άδειας περιπτέρου όσο και τον μισθωτή αυτού για τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους και εφόσον αυτές δεν τηρούνται, σε εύλογο χρονικό διάστημα με συνεργείο του ο Δήμος θα προβαίνει στην απομάκρυνση του κουβουκλίου.
Τέλος τα περίπτερα στα οποία δεν υπάρχουν πλέον κληρονόμοι της άδειας παραμέ-νουν στο Δήμο. Στην συνέχεια κατόπιν σχετικής προκήρυξης που θα δημοσιεύεται από το Δήμο θα υποβάλλονται αιτήσεις με τα απαιτούμενα κατά Νόμο δικαιολογητικά, εντός ρητά τασσόμενης προθεσμίας, από τους εκάστοτε ενδιαφερόμενους.
Επί του συνόλου των κενωθέντων περιπτέρων, θα γίνεται δημόσια κλήρωση και πο-σοστό 30% θα παραχωρείται έναντι καταβολής τέλους καθοριζομένου από το Δημοτικό Συμβούλιο στις κατηγορίες ΑΜΕΑ – Πολύτεκνους – Πολεμιστές Κύπρου με εισοδηματικό κριτήριο (χαμηλότερο εισόδημα). Αν την τελευταία θέση καταλαμβάνουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, προηγείται μεταξύ τους κλήρωση.
Σε δημόσια κλήρωση, που γίνεται σε τόπο και χρόνο που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, κληρώνονται τα περίπτερα ανά δικαιούχο. Στην κλήρωση μπορούν να παρίστανται και οι ενδιαφερόμενοι αλλά και εκπρόσωποι των συλλόγων τους .
Για τα δε υπόλοιπα περίπτερα ακολουθούνται οι διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμί-σθωση Δημοτικών ακινήτων (άρθρο 192 Δ.Κ.Κ, Π.Δ 270/81).
Σε περίπτωση που υπάρχει μισθωτής σε αυτό η διαδικασία αυτή γίνεται μετά την λήξη της μίσθωσης.
Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται η απευθείας παραχώρηση των θέσεων αυτών. Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφαση η οποία εκδίδεται μετά την γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αποφασίζει αν θα διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα απομακρυνθεί από την θέση που υφίσταται.
Κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται όλες οι ισχύουσες διατάξεις περί περιπτέρων.

ΑΡΘΡΟ 10
Παιδικά παιγνίδια με κέρμα.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση προσωρινών ή μόνιμων παιγνιδιών με κέρμα σε όλα τα πεζοδρόμια & κυρίως δίπλα από τα περίπτερα.

ΑΡΘΡΟ 11

Θεάματα (Τσίρκο – Λούνα Πάρκ – Ψυχαγωγικά παιγνίδια).

Η Εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων – ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (προσωρινή ή μη) όπως λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεών της γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. II στοιχ.16 του Ν.3463/06.
Η εγκατάσταση αυτών είτε σε δημοτικούς είτε σε ιδιωτικούς χώρους γίνεται σε απόσταση τριακοσίων (300) μέτρων από κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, το οποίο θα αποδεικνύεται με έγγραφο της Πολεοδομίας ή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Ειδικά για την προσωρινή εγκατάσταση ΤΣΙΡΚΟ θα αποφασίζει κατά περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η χορήγηση άδειας μόνιμης εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ πέραν των παραπάνω διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 3463/06 καθώς και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις περί θεάτρων – κινηματογράφων –τσίρκο- λούνα πάρκ- πίστες αυτοκινητιδίων – καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
Για όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις (προσωρινές ή μόνιμες εγκαταστάσεις) απαιτείται καταρχήν προέγκριση και στην συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, μετά από έλεγχο της Επιτροπής Θεάτρων & Κινηματογράφων.
Για θεματικά πάρκα και για εκτάσεις από 10 στρέμματα και άνω απαιτείται επί πλέον Έ-γκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) (σχετ. απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ.& Κλ. Αλλ. οικ. 173829/14-7-2014 ΦΕΚ 2036Β/25-7-2014).

ΑΡΘΡΟ 12
Αθλητές – Ζωγράφοι.

Επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου (πλατείες – πεζόδρομους) μετά από α-πόφαση της Επιτροπής, στις περιπτώσεις αυτές δεν θα επιβάλλεται τέλος.

ΑΡΘΡΟ 13
Οικοδομικά υλικά – Σκαλωσιές – Κλείσιμο δρόμου.

Κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ
Απαγορεύεται η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκατα-στάσεις ή εμπόδια, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή παρεμποδίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς.
Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι΄ αυτό, η κατάληψη τμήματος οδού με προσωρινές εγκαταστάσεις η εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημοτικών Αρχών μετά τη γνώμη των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, (άρθρο 48 παρ. 1 & 2 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ).
Για εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2696/1999 ( Κ.Ο.Κ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος που κάνει κατάληψη κοινόχρηστου χώρου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αίτηση στο Δήμο για να λάβει άδεια για τον χώρο που καταλαμβάνει. Επίσης υποχρεούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ατυχήματος -την διέλευση πεζών -οχημάτων, καθώς και την διασπορά των υλικών. Άδεια τοποθέτησης κάδου για οικοδομικά υλικά θα χορηγείται με την προϋπόθεση ότι οι κάτοχοί τους θα τοποθετούν αυτούς πάνω σε ξύλο ώστε να μην καταστρέφουν τα πεζοδρόμια ή τους πεζόδρομους. Η χρέωση θα είναι κατ’ ελάχιστο εβδομαδιαία.
Για την τοποθέτηση προστατευτικό πανιού ή τοποθέτηση λαμαρίνας ή πλέγματος ή σκα-λωσιάς λόγω οικοδομικών εργασιών η ελάχιστη χρέωση θα είναι μηνιαίως. Για κλείσιμο δρόμου με ανυψωτικά μηχανήματα, το τέλος στην περίπτωση αυτή θα είναι ανά ώρα.
Σε κάθε περίπτωση το αναλογούν τέλος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο δημοτικό ταμείο πριν την παράδοση της άδειας χρήσης και αναγράφεται επ΄ αυτής ο αριθμός του γραμματίου είσπραξης ( παρ.γ. του αρθμ.13 του Β.Δ/τος της 24-9-1958 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ.3 του Ν.1080/80)
Οι παραπάνω άδειες θα χορηγούνται εφόσον θα υπάρχει έγκριση από την Αστυνομική Αρχή.
Περιπτώσεις διέλευσης οχημάτων σε πεζόδρομους ή πλατείες για ανέγερση ή επισκευή οικοδομής όπου δεν έχει άλλη πρόσβαση θα εξετάζεται κατά περίπτωση από την αρμόδια επιτροπή με συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και της Τροχαίας.
Περιπτώσεις που απαιτούν άδεια μικρής κλίμακας θα προσκομίζουν αντίγραφο αυτής ή απαλλαγή από την Δ/νση Πολεοδομίας.

ΑΡΘΡΟ 14
Τομές ή Εκσκαφές επί Δημοτικών Οδών.

Η άδεια, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2094/92 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3542/07 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» προκειμένου να γίνει τομή ή εκσκαφή οδοστρώματος, ερείσματος πεζοδρομίου ή πεζόδρομου δημοτικού ή κοινοτικού δρόμου για την κατασκευή έργου από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, οργανισμό, νομικό πρόσωπο, δίδεται από τον Δήμαρχο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της αίτησης η οποία συνοδεύεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας που έχει εκδοθεί στο όνομα του ενδιαφερομένου. Το ύψος του ποσού για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με αυτό.

ΑΡΘΡΟ 15
Εγκαίνια.

Δύναται να παραχωρείται χώρος (πεζοδρόμιο – οδόστρωμα) για την πραγματοποίηση εγκαινίων μετά από έγκριση της Τροχαίας με την προϋπόθεση να μην δημιουργείται πρόβλημα τόσο σε διπλανούς ιδιοκτήτες καταστημάτων όσο και στην κυκλοφορία.
Το ωράριο δεν θα υπερβαίνει την 22.00 ώρα χειμερινή & 23.00 ώρα θερινή όπου ξεκινά η κοινή ησυχία. Το τέλος για την παραπάνω χρήση καθορίζεται ανά ώρα.

ΑΡΘΡΟ 16
Διαφήμιση & Έκθεση Προϊόντων.

Σε καταστήματα ή διαφημιστικές εταιρείες που θέλουν να κάνουν προβολή προϊόντων σε διάφορους χώρους θα παραχωρείται χώρος ανά μ2 με Απόφαση της Επιτροπής κοινοχρήστων χώρων.
Σε περίπτωση οχήματος για την διαφήμιση προϊόντων θα παραχωρείται χώρος οδοστρώματος ανάλογα με το μήκος του οχήματος και με την προϋπόθεση να μην δημιουργηθεί πρόβλημα τόσο στην κυκλοφορία των οχημάτων όσο και των πεζών και φυσικά να υπάρχει επαρκής χώρος για την στάθμευση του οχήματος.

ΑΡΘΡΟ 17.
Ποδήλατα – Μοτοποδήλατα.

Επιτρέπεται η χορήγηση πεζοδρομίου σε πλάτος 0,70 μ σε καταστήματα πώλησης πο-δηλάτων & μοτοποδηλάτων και εφόσον ο χώρος του πεζοδρομίου που εναπομένει για τη διέλευση πεζών έχει πλάτος 1,60 μ. Απαγορεύεται ρητά η επισκευή αυτών εντός πεζοδρομίου – πεζόδρομου – οδοστρώματος.

ΑΡΘΡΟ 18
Ιχθυοπωλεία – Κρεοπωλεία.

Απαγορεύεται εντελώς η χρήση κοινόχρηστου χώρου στην πρόσοψη καταστήματος Ιχθυοπωλείου – Κρεοπωλείου, καθώς και η ανάρτηση έξω από αυτό των πωλούμενων προϊόντων τους.
Για τα καταστήματα αυτά θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες Υγειονομικές και λοιπές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 19

Υπαίθριοι στάσιμοι μικροπωλητές για τοπικές εορτές – Καλαμπόκια – Κάστανα από παραγωγούς.

Ο Δήμος δύναται να χορηγεί άδειες συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται επ΄ ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών και έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι έμποροι, οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, όσοι κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, καταβάλλοντας το αναλογούν τέλος κοινοχρήστων χώρων.
Ο χώρος που θα παραχωρείται θα είναι διαστάσεων 5Χ1,50 μέτρα, τα δε είδη που θα επι-τρέπονται είναι Ζαχαρώδη προϊόντα – ψιλικά – Ηλεκτρονικά είδη – παιγνίδια – είδη καντίνας – είδη λαϊκής τέχνης – ασημικά – είδη μπιζού.
Για καλαμπόκια και κάστανα ο Δήμος χορηγεί άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου έως 1,00 μ2 σε κατέχοντες άδεια υπαίθριου πλανόδιου παραγωγού η οποία χορηγείται από την Δ/νση Εμπορίου & Τουρισμού της Π.Ε Αιτωλ/νιας, και στους οριοθετημένους προς τούτο χώρους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ήτοι:
1. Πλατεία Παναγοπούλου (από την οδό Βότση) 1 θέση.
2. Πλατεία Δημοκρατίας (από την πλευρά της Χαρ. Τρικούπη 1 θέση) & στο επάνω μέρος της πλατείας δίπλα στο σιντριβάνι αρχάς της Ηλία Ηλιού, 1 θέση) σύνολο 2 θέσεις.
3. Πλατεία Ειρήνης (επί της οδού Παπαστράτου 1 θέση & επί της οδού Λουριώτου 1 θέση), σύνολο 2 θέσεις.
4. Πλατειά Φλέμιγκ, 1 θέση.
5.Τέρμα Παπαστράτου έναντι περιπτέρου στην είσοδος του πάρκου, 1 θέση.
6. Πλατεία Χατζοπούλου από την πλευρά της οδού Σουλίου 1 θέση & από την πλευρά της οδού Σπύρου Τσικνιά 1 θέση, σύνολο 2 θέσεις.
7. Πλατεία Μητροπολίτου Χριστοφόρου από την πλευρά του Σιντριβανιού 1 θέση.
8.Πλατεία 28ης Οκτωβρίου από πλευράς της οδού Κακαβιά 1 θέση και επί της οδού Β. Παναγοπούλου 1 θέση, σύνολο 2 θέσεις.
9. Πλατεία Άρη Βελουχιώτη από την πλευρά της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 2 θέσεις (στην αρχή και στο τέλος της πλατείας).
10. Πλατεία Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κων/νου 1 θέση (Αγίου Κων/νου & Ηλία Ηλιού).

ΑΡΘΡΟ 20.

Αυτόματοι Πωλητές Τροφίμων – Ποτών & Διαφόρων Προϊόντων.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση μηχανημάτων σε κοινόχρηστους χώρους για πώληση προϊόντων. Τέτοια μηχανήματα μπορούν να τοποθετηθούν εντός καταστημάτων (σχετ. το με αριθμό 69376/27-4-09 έγγραφο του ΥΠΕΣ).

ΑΡΘΡΟ 21.

Εγκαταλελειμμένα Αυτοκίνητα

Για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης με εταιρείες που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, με βάση τα οριζόμενα στο Π.Δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και κοινοτήτων».
Επιτρέπεται η περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.116/2004 «μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53 ΕΚ».
Επιπλέον των ανωτέρω Π.Δ /των που αφορούν στα εγκαταλελειμμένα οχήματα θα εφαρμόζεται και η διάταξη του άρθρου 64 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ: 93Α 14-4-2014), καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 22.
ΔΕΗ – ΟΤΕ

Στη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ που είναι Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Α.Ε.) και λειτουργούν κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας δύναται να επιβληθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία τέλη.

ΑΡΘΡΟ 23.
Ωράριο Διέλευσης Οχημάτων σε Πεζόδρομους

Το ωράριο διέλευσης οχημάτων στους πεζόδρομους για την διευκόλυνση εξυπηρέτησης των καταστημάτων θα είναι από 06.00 π.μ. έως 09.00 π.μ. και από 15.00 μ.μ. έως 17.00 μ.μ.

ΑΡΘΡΟ 24.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η επιτροπή κοινοχρήστων χώρων αποτελείται:
1. Από τον εκάστοτε Αρμόδιο Αντιδήμαρχο ως πρόεδρο της Επιτροπής.
2. Από τρεις Δημοτικούς Συμβούλους.
3. Ένα (1) εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου.
4. Ένα (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Επαγγελματιών – Εστίασης & Ψυχαγωγίας Αγρινίου.
5. Ένα (1) εκπρόσωπο του ΙΝΚΑ.
6. Ένα (1) αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων χωρίς ψήφο.
Έργο της επιτροπής είναι να γνωμοδοτεί ή και να αποφασίζει κατά περίπτωση επί των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.
Οι πλατείες του Δήμου θα διατίθενται για πολιτιστικές εκδηλώσεις κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, πλην της πλατείας Δημοκρατίας, που θα διατίθεται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο παρών Κανονισμός θα ισχύει από το οικονομικό έτος 2015 και παύει πλέον να ισχύει οποιαδήποτε προηγούμενη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με το θέμα.

Advertisements