Ο Κώστας Χειμώνας Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης


O Κώστας Χειμώνας Συμπαραστάτης του Δημότη και της ΕπιχείρησηςΟ Κώστας Χειμώνας εκλέχτηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου πρώτος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης.
Ο Συμπαραστάτης αποτελεί ένα θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και ΟΤΑ, που εισήχθη με τις διατάξεις του Προγράμματος «Καλλικράτης» και αποσκοπεί μεταξύ άλλων, στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, ορθής εφαρμογής των νόμων, στην διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με της αρχές της χρηστής και διαφανούς διοίκησης.
Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
• δέχεται καταγγελίες των άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.-
• Μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ΄ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.
• Υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του Συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.
Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί την Δημοτική περίοδο.

Ο Κώστας Χειμώνας γεννήθηκε στο Παναιτώλιο το 1951 όπου τελείωσε το Δημοτικό και το Γυμνάσιο.
Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.Εργάσθηκε ως υπάλληλος στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρινίου και ακολούθως ως Προιστάμενος προμηθευτικών εργασιών στην ίδια Υπηρεσία. Στη συνέχεια κατόπιν εξετάσεων διορίστηκε στο Πρωτοδικείο Αγρινίου όπου σήμερα υπηρετεί ως προϊστάμενος της γραμματείας της Εισαγγελίας Αγρινίου.
Υπηρέτησε στη Διοίκηση του Εθνικού Αθλητικού Σταδίου και υπήρξε εκλεγείς Γενικός Γραμματέας της ΤΕ ΣΕΓΑΣ (κλασσικός αθλητισμός) Δυτικής Στερεάς .Τον αθλητισμό όμως τον υπηρέτησε και ως ποδοσφαιριστής και παράγων του Ολυμπιακού Παναιτωλίου.
Διατέλεσε πρόεδρος στον παιδικό σταθμό Παναιτωλίου και πρόεδρος στον Πολιτιστικό Σύλλογο Παναιτωλίου.
Υπήρξε επίσης τακτικός αρθρογράφος στον τοπικό τύπο και παραγωγός τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου.
Δίδαξε Κοινωνιολογία στις σχολές ΦΥΤΙΛΑ και διοικητικό δίκαιο στους νεοδιορισθέντες αγροφύλακες.
Σήμερα είναι Διευθυντής στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αγρινίου.

logo_Ανατροπή τώραΣτη συνεδρίαση ο επικεφαλής της παράταξης μας «ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ-ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» Δημήτρης ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ, τόνισε ότι ο θεσμός αυτός φαίνεται ότι κατ’ αρχήν έχει ενδιαφέρον καθότι μπορεί να συμβάλλει στη ανάπτυξη και εξέλιξη της διαμεσολαβητικής διαδικασίας που έχει ως υπόβαθρο την κουλτούρα του διαλόγου. Πλην όμως ο θεσμός αναδεικνύεται στην πράξη προβληματικός διότι πολλές φορές έρχεται να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα. Τι θα κάνει για παράδειγμα όταν ο «Συμπαραστάτης» δεχτεί μια καταγγελία για μια καταφανώς παράνομη ή άκυρη διοικητική πράξη; Τι θα κάνει ο «Συμπαραστάτης» όταν η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έσφαλλε στην έκδοση μιας πράξης και ιδίως όταν η πράξη αυτή αφορά στην επιβολή κάποιου προστίμου και η υπηρεσία υπερασπίζεται την επιλογή της πολύ έντονα; Θα τολμήσει ο «συμπαραστάτης» να πάρει το μέρος του πολίτη με δεδομένο ότι εκλέγεται πάντα με την υποστήριξη της πλειοψηφούσας Δημοτικής παράταξης της οποίας επικεφαλής είναι ο Δήμαρχος;
Και σε περίπτωση που ο «Συμπαραστάτης» έχει αντίθετη άποψη από την επιλογή της υπηρεσίας ποιανού η θέση θα υπερισχύσει και θα εφαρμοστεί με δεδομένο μάλιστα ότι ο «Συμπαραστάτης» δεν είναι εξοπλισμένος με το χαρακτηριστικό της δεσμευτικότητας των αποφάσεων του όπως ένας δικαστής;
Πέραν όλων αυτών, επειδή στην Αιτιολογική Έκθεση του ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο «Συμπαραστάτης» έχει ως αποστολή και την αποσυμφόρηση του Δημάρχου και άλλων αιρετών οργάνων του Δήμου από την ασφυκτική και συχνά παραλυτική συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών για να μην υποβαθμισθεί ο θεσμός αυτός στο επίπεδο της συναλλαγής και ο «Συμπαραστάτης» γίνει ένας ακόμη «Αντιδήμαρχος» ο επικεφαλής της παράταξης μας Δημήτρης ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ πρότεινε να τεθούν ασφαλιστικές δικλείδες και ειδικότερα θεσμικές εγγυήσεις που θα διασφαλίσουν την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία του «Συμπαραστάτη» και να λειτουργεί κατά το πρότυπο του Συνηγόρου του πολίτη και συγκεκριμένα ο «Συμπαραστάτης» θα πρέπει:
1. Να μην υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο ή σε διοικητική εποπτεία εκ μέρους της δημοτικής αρχής.
2. Να μην εμποδίζεται η δυνατότητα επανεκλογής του ίδιου προσώπου στο αξίωμα.
3. Οι υπηρεσίες να είναι υποχρεωμένες να ανταποκρίνονται εντός ευλόγου χρόνου στις συστάσεις του.
4. Να οργανωθεί η Υπηρεσία του «Συμπαραστάτη» ηλεκτρονικά.
5. Να δημοσιοποιούνται οι απαντήσεις του στην ιστοσελίδα του Δήμου.
6. Να μην έρχεται σε επαφή με τους πολίτες αλλά τα παράπονα και οι καταγγελίες των πολιτών και οι αντίστοιχες απαντήσεις του «Συμπαραστάτη» να διατυπώνονται εγγράφως όπως ακριβώς συμβαίνει με τον Συνήγορο του πολίτη.

logo_Ανυπότακτο ΑγρίνιοΤο ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ δεν συμμετείχε στην διαδικασία για την εκλογή του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης για τους παρακάτω λόγους:
1. Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από μια μια ακόμη γραφειοκρατική δομή. Αν θέλουν να εξαλείψουν τις αδικίες που οι ίδιοι οι εμπνευστές του καλλικράτη παραδέχονται ότι δημιουργούνται ας φτιάξουν ένα θεσμικό πλαίσιο απλό κατανοητό με πλήρη διαφάνεια χωρίς παραθυράκια και υποσημειώσεις μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες για εστίες διαφθοράς ή έστω ταλαιπωρίας για τους πολίτες
2. Μας είναι ακατανόητο πως μια διορισμένη αρχή θα μπορεί να ασκεί έλεγχο αποτελεσματικό και αντικειμενικό σε αυτούς τους άρχοντες που την διόρισαν
3. Τα συμφέροντα των πολιτών μιας περιοχής δεν είναι απαραίτητο ότι ταυτίζονται με εκείνα των επιχειρήσεων. Το παράδειγμα της Χαλκιδικής με τις βίαιες συγκρούσεις του συνόλου της τοπικής κοινωνίας ενάντια στα συμφέροντα της επιχείρησης εξόρυξης του χρυσού δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι ο θεσμός του συμπαραστάτη δεν θα μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα στο δίκαιο αίτημα όλων αυτών των ανθρώπων μιας και το νομικό οπλοστάσιο του κράτους φτιάχνεται πρωτίστως για να ικανοποιεί τα συμφέροντα των ντόπιων και ξένων ολιγαρχών.
4. Οι κοινωνίες είναι πρωτίστως ταξικές άρα τα συμφέροντα δεν είναι για όλους τα ίδια. Η εμπειρία από την ύπαρξη τέτοιων ανεξάρτητων αρχών είναι περισσότερο το άλλοθι για να υπάρχουν δομές του δημοσίου και άνθρωποι που απλά εξακολουθούν να υπηρετούν πολιτικές ευνοιοκρατίας, ρουσφετιού δηλαδή αντικοινωνικές, άδικες και εν τέλει εχθρικές προς τα συμφέροντα των πολλών.
5. Ο τόπος και οι πολίτες χρειάζονται πρωτίστως να ενισχυθούν με περισσότερες και ουσιαστικότερες αρμοδιότητες οι δημοκρατικά εκλεγμένοι συμπολίτες του και τα όργανα του. Κυρίως όμως χρειάζονται αγωνιστική συνέπεια και ετοιμότητα από αυτούς και όχι μόνο προκειμένου είτε να υπερασπιστούν είτε να διεκδικήσουν όρους και προϋποθέσεις για μια αξιοβίωτη ζωή.

Advertisements