Η Ο.Ε.Σ.Β.Δ.Ε.Ν. για τους πλημμυροπαθείς


Ο.Ε.Σ.Β.Δ.Ε.Ν.Πριν λίγες ημέρες οι περιοχές της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας επλήγησαν από καταστροφικές πλημμύρες που είχαν σαν αποτέλεσμα να υποστούν ανυπολόγιστες ζημιές οι περιούσιες συνανθρώπων μας.
Η Ο.Ε.Σ.Β.Δ.Ε.Ν. απευθυνόμενη στη πολιτεία θέλει να τονίσει ότι αυτές οι καταστροφές συνέβησαν σε μια χρονική περίοδο όπου τα νοικοκυριά αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας δοκιμάζονται τα τελευταία χρόνια λόγω της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης και για το λόγο αυτό ζητά να ληφθούν άμεσα μέτρα, αφ’ ενός για την αποκατάσταση των ζημιών και αφ’ ετέρου για την πλήρη αποζημίωση τους όπως:
– αναστολή πληρωμών σε όλες τις φορολογικές τους υποχρεώσεις {ΦΠΑ, Δόσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α., Φόρου Εισοδήματος και δόσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών}.
– αναστολή πληρωμών, υποχρεώσεων δόσεων δανείων προς τις τράπεζες.
– αναστολή πληρωμής τρεχουσών υποχρεώσεων προς ασφαλιστικούς οργανισμούς Ο.Α.Ε.Ε., Ι.Κ.Α. και επίσης να μη χάνεται η δυνατότητα ασφαλιστικής ενημερότητας.
– αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων.
– διευκολύνσεις και ρυθμίσεις υποχρεώσεων προς Δήμους και Δ.Ε.Η.
– άμεση καταβολή συμβολικού χρηματικού ποσού – βοηθήματος για κάλυψη των πρώτων εξόδων.
– να γίνει δικαστική διερεύνηση προς κάθε κατεύθυνση για τις ευθύνες και παραλείψεις που σημειώθηκαν στην αντιμετώπιση της κατάστασης.
– να υπάρξει αλλαγή αντίληψης της λειτουργίας του φράγματος της Δ.Ε.Η. με πρώτο και κυρίαρχο μέλημα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας, του περιβάλλοντος και των μνημείων της περιοχής.