Προθεσμία 8 λεπτών


Eight Minute Deadline - Προθεσμία Οκτώ ΛεπτώνΣκηνοθεσία: Ζίνα και Πέτρος Παπαδόπουλος
Σε ένα φανταστικό κόσμο όλοι ταξιδεύουν μόνοι τους, πάνω σε μονότροχα ποδήλατα. Ο κεντρικός ήρωας, ένας ταχυδρόμος, καλείται να παραδώσει ένα γράμμα μέσα σε 8 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής βρίσκεται σε δίλημμα. Πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στο καθήκον και το συναίσθημα.
BEST EXPERIMENTAL FILM, BeFilm – The Underground Film Festival, New York
BEST MOVIE AWARD, Federation of Cinematographic Clubs, 35th Drama Film Festival
BEST ANIMATION, 35th Drama Film Festival
BEST EXPERIMENTAL FILM, Athens International Digital Film Festival
BEST ANIMATION, Peloponnesian International Film Festival
CINEMATIC ACHIEVEMENT AWARD 2012, Thess International Short Film Festival
HONORABLE MENTION, Boston Sci-Fi Film Festival
2nd Prize, International Cycling Film Festival