Συνεστίαση του Κ.Κ.Ε. στο Καινούργιο


Συνεστίαση του Κ.Κ.Ε. στο Καινούργιο