Ασφαλισμένοι στον Ο.Α.Ε.Ε.


ΟΑΕΕΤο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Αιτωλοακαρνανίας, μετά από σχετική ενημέρωση από το τοπικό υποκατάστημα Αγρινίου του Ο.Α.Ε.Ε., γνωστοποιεί σε όλους τους επαγγελματίες και βιοτέχνες, που είναι ασφαλισμένοι στον Ο.Α.Ε.Ε. τα εξής: όσοι είχαν επιλέξει, την κατάταξή τους σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν. 4075/2012, στην οποία παραμένουν ως 31.12.2014, εάν επιθυμούν να συνεχίσουν, πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση στο τοπικό υποκατάστημα του ΟΑΕΕ μέσα στο Δεκέμβριο (αποφεύγοντας εάν είναι δυνατόν τις ημέρες των εορτών), γιατί προωθείται νομοθετική διάταξη για παράταση του δικαιώματος αυτού. Το ίδιο ισχύει και για όσους θέλουν να ενταχθούν σ΄αυτή τη ρύθμιση για πρώτη φορά.
Η διάταξη αυτή αφορά μόνο όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Ο.Α.Ε.Ε. Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμης οφειλής στο μέλλον, το δικαίωμα αυτό χάνεται και ο ασφαλισμένος επανέρχεται στην κατηγορία που ήταν πριν.
Με δεδομένα τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας διαπιστώνει ότι δυστυχώς, για μία ακόμη φορά, χιλιάδες ασφαλισμένοι θα μείνουν εκτός από αυτή τη διάταξη, στερούμενοι τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία, για δύο τουλάχιστον χρόνια, πληρώνοντας, ακόμη κι αν υπάρχουν οφειλές, μόνο τις τρέχουσες εισφορές τους.

Advertisements