Εκλογές στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών Αιτωλοακαρνανίας


Πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα οι εκλογές στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών Αιτωλοακαρνανίας.
Εκλέχτηκαν:
1. Για το Διοικητικό Συμβούλιο οι: Πολύζος Γεώργιος, Ζήσογλου Παναγιώτης, Κρανιάς Ευθύμιος, Τσούνης Φίλιππος, Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Νικολέτας Βασίλειος, Ροβίσης Απόστολος, Ανδρώνης Κωνσταντίνος, Κουμπούρης Περικλής, Τσιρώνης Χρήστος και Μαμασούλας Κωνσταντίνος.
2. Για Ελεγκτική Επιτροπή: Στυλίδης Ευστάθιος, Αλεξάς Κωνσταντίνος, Σάββας Κωνσταντίννος.
3. Αντιπρόσωποι για Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.: Ράπτης Παναγιώτης, Κρανιάς Ευθύμιος και Πολύζος Γεώργιος.