Ερώτηση Σαλμά για την εργασιακή αποκατάσταση των τυφλών


ΣαλμάςΕρώτηση προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Μέτρα στήριξης της Πολιτείας για την εργασιακή αποκατάσταση των τυφλών συμπολιτών μας», κατέθεσε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Ν.Δ. κ. Μάριος Σαλμάς.
Η ερώτηση του βουλευτή έχει ως εξής:
«Οι πολίτες που έχουν χάσει την όραση τους αντιμετωπίζουν, εκτός των καθημερινών προβλημάτων, και το πρόβλημα της ανεργίας , καθώς η ανεργία των τυφλών αγγίζει το ποσοστό ρεκόρ του 95%. Η Πολιτεία οφείλει να ενσκήψει με υπευθυνότητα στο πρόβλημα εύρεσης εργασίας των τυφλών και να τους διευκολύνει στην εργασιακή τους αποκατάσταση.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.6 του Ν. 2643/98 “Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις”, οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμίδας, υποχρεούνται επιπλέον από τα προστατευόμενα πρόσωπα της παραγράφουν 1 του ανωτέρω Νόμου (πολύτεκνοι, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον κλπ.): “.. να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων, τυφλούς, πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων Υγείας και Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων…”.
Συνεπώς, η απασχόληση στις δομές του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. αποτελεί μια σημαντική διέξοδο όσον αφορά την αποκατάσταση της συγκεκριμένης κατηγορίας συμπολιτών μας.
Δεδομένου ότι έχει παρέλθει αρκετό διάστημα από την προκήρυξη θέσεων για τους τυφλούς τηλεφωνητές,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
– Υπάρχει μέριμνα για την προκήρυξη θέσεων τυφλών τηλεφωνητών σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.; Αν ναι, υπάρχει σχετικό χρονοδιάγραμμα;
– Τι εναλλακτικούς τρόπους διευκόλυνσης της επαγγελματικής αποκατάστασης των τυφλών έχετε επεξεργαστεί;»