Απολογιστική Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας Επαγγελατιών, Βιοτεχνών Αιτωλοακαρνανίας


Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα η απολογιστική γενική συνέλευση των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας Επαγγελατιών, Βιοτεχνών Αιτωλοακαρνανίας, που εκλέχτηκαν κατά τις εκλογές των σωματείων – μελών της δύναμής της, με θέματα το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό, τον προσδιορισμό ημερομηνίας εκλογών για νέο διοικητικό συμβούλιο, νέα ελεγκτική επιτροπή και αντιπροσώπους για τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών της.
Οι απολογισμοί έγιναν ο διοικητικός από τον πρόεδρο κ. Ράπτη Παναγιώτη και ο οικονομικός από τον ταμία κ. Κρανιά Ευθύμιο. Έγιναν ερωτήσεις και τοποθετήσεις πάνω σ’ αυτούς από τα παρόντα μέλη και ακολούθησε ψηφοφορία για την έγκρισή τους, η οποία ήταν ομόφωνη και για τους δύο.
Εκλέχτηκε η Εφορευτική Επιτροπή για τις εκλογές, οι οποίες αποφασίστηκε ομόφωνα και πάλι να γίνουν τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014, κατά τις ώρες 18.00΄ έως 21.00΄.
Από τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμή της και έκαναν όλα τις εκλογές τους προέκυψαν τα εξής συνολικά αποτελέσματα:
612 μέλη σωματείων ψήφισαν και εκλέχτηκαν 32 αντιπρόσωποι για την ομοσπονδία, οι οποίοι θα ψηφίσουν για νέο διοικητικό συμβούλιο και νέα ελεγκτική επιτροπή.
Για την τριτοβάθμια οργάνωση, τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., θα ψηφίσουν οι 28 από τους 32 αντιπροσώπους και θα εκλεγούν 3 αντιπρόσωποι, λόγω της αύξησης του αριθμού των ψηφισάντων.
Τέλος, ο πρόεδρος κ. Ράπτης Παναγιώτης, μετά από 5 συνεχείς θητείες (15 χρόνια) ως πρόεδρος της ομοσπονδίας, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί, αλλά πάντα θα είναι στο πλευρό της.

Advertisements