Το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου για τη 17η Νοέμβρη


→ Η μεγαλύτερη ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ είναι να επιβάλλεις και να υποβάλεις έναν ολόκληρο λαό σε ακραία φτώχεια…
→ Ο μεγαλύτερος ΦΑΣΙΣΜΟΣ είναι να δημιουργείς, να εγκαθιδρύεις και να διαιωνίζεις συνειδητά, την μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση σε καιρό ειρήνης σε μια ολόκληρη χώρα…..
→ Ο καλύτερος ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ για όσους αντιστάθηκαν προτάσσοντας τα στήθη τους και δίνοντας το αίμα τους για Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία – Εθνική Ανεξαρτησία, είναι απλά να τους ΜΙΜΗΘΕΙΣ !!!