Επιτροπή για τις επανασυνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος στο Δήμο Αγρινίου


logo_ΔΕΗΤη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος στις κατοικίες ευπαθών ομάδων πολιτών αποφάσισε ο Δήμος Αγρινίου.
Ως μέλη της εν λόγο Ειδικής Επιτροπής ορίστηκαν οι ακόλουθοι :
• Οκ. Καλαντζής Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, Δήμου Αγρινίου, ως Πρόεδρος της ανωτέρω Επιτροπής.
• Ο κ. Κοκόσιας Νικόλαος, Προϊστάμενος και εκπρόσωπος του αρμόδιου καταστήματος Αγρινίου της ΔΕΗ Α.Ε., ως μέλος της ανωτέρω Επιτροπής.
• Ο κ. Καλογεράς Νικόλαος, Προϊστάμενος και εκπρόσωπος του αρμόδιου Γραφείου Αγρινίου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως μέλος της ανωτέρω Επιτροπής.
Έργο και σκοπός της ανωτέρω Επιτροπής είναι ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος των ευπαθών καταναλωτών, η συγκέντρωση όλων των στοιχείων που τους διαβιβάζουν οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, οι Ιερείς Μητροπόλεις και οι λοιποί θρησκευτικοί φορείς, σχετικά με καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα συσσίτια των ΟΤΑ, των Περιφερειών, της Εκκλησίας, των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος, γνωστών θρησκειών και δογμάτων την 1η Νοεμβρίου 2013 και είναι ήδη αποσυνδεδεμένοι από το Δίκτυο.
Η παραπάνω Ειδική Επιτροπή θα συνεδριάσει στα γραφεία του αρμόδιου καταστήματος της ΔΕΗ Αγρινίου κατόπιν ενημέρωσης των μελών της.
Συντονιστής της Ειδικής Επιτροπής ορίζεται η Προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, κ. Τασολάμπρου Ιωάννα, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, στην οποία ανατίθενται και χρέη γραμματέως της ανωτέρω επιτροπής.
Αναπληρώτρια ορίζεται η Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Δημητρογιάννη Ευσεβία, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.

Advertisements