Οι ενέργειες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για τη μεταφορά των μαθητών


ΜαθητέςΜε την έναρξη της σχολικής χρονιάς στην Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας ξεκίνησε η μεταφορά περί του 80% των μεταφερόμενων μαθητών, σε αντίθεση με πολλές Περιφερειακές Ενότητες που ακόμα το έργο δεν έχει ξεκινήσει.
Η αρμόδια υπηρεσία της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας το τελευταίο τετράμηνο προέβη στις παρακάτω ενέργειες για να εξασφαλιστεί έγκαιρα και με ασφάλεια η μεταφορά μαθητών με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
1. Διεθνής ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός στις 28/05/2014. Από τα 360 δρομολόγια της διακήρυξης υπήρξε ενδιαφέρον μόνο για τα 72 δρομολόγια με ταξί με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να κηρυχθεί άγονος.
2. Διεθνής ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός στις 26/08/2014.(Απαραίτητη προϋπόθεση η δημοσίευση στο site των δημοσίων συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 52 ημέρες πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού) ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά και σε αυτόν τον διαγωνισμό υπήρξε ελάχιστο ενδιαφέρον.
3. Πρόχειρο διαγωνισμό στις 08/09/2014 ο οποίος και αυτός κηρύχτηκε άγονος λόγω ελάχιστης συμμετοχής ενδιαφερομένων.
Στην συνέχεια η Π.Ε.Αιτωλ/νιας, σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, κάλεσε όλους τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν για διαπραγμάτευση των δρομολογίων με λεωφορεία και ταξί ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής. Το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης ήταν να ανατεθούν περίπου 270 δρομολόγια τα οποία με την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο ξεκίνησαν να εκτελούνται. Τα αδιάθετα δρομολόγια της διαπραγμάτευσης καθώς και τα νέα που προέκυψαν(σύμφωνα με τα αιτήματα των σχολείων)η Οικονομική Επιτροπή που συνεδρίασε σήμερα τα ανέθεσε, κατόπιν διαπραγμάτευσης, στους μεταφορείς και θα αρχίσουν να εκτελούνται άμεσα.
Ο λόγος που ελάχιστα δρομολόγια δεν έχουν ξεκινήσει είναι η έλλειψη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από τους μεταφορείς.
Υπενθυμίζεται ότι συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για με θέμα τη μεταφορά των μαθητών για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν για ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αιτωλοακαρνανίας σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.
Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο για τα δρομολόγια όσο και για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας http://www.pde.gov.gr, καθώς και στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας.

Advertisements