Πρόσληψη 1 ατόμου στο Δήμο Αγρινίου


logo_Δήμος ΑγρινίουΟ Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, για τη θέση του Συνεργάτη Δημάρχου.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου στο Τμήμα Μητρώου και Διαδικασιών Προσωπικού αίτηση συμμετοχής για την επιλογή του ειδικού συνεργάτη με όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα (παρ. 3, άρθρο 163, Ν. 3584/2007) που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Χαριλάου Τρικούπη 10, Τ.Κ. 301 00, Αγρίνιο, 1ος όροφος, Γραφείο 2, τηλ.: 2641360220).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-09-2014 έως και τις 20-09-2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/73ΘΥΩ65-9Φ3/document

Advertisements