Ανάδειξη αναδόχων για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών


Οι ενδιαφερόμενοι μεταφορείς μαθητών παρακαλούνται να προσέλθουν στις 18/09/2014 και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Ν/Σ (Μεσολόγγι) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάδειξης αναδόχων για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών κατόπιν διαπραγμάτευσης.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2631361212, 2631361218, 2631361220 & 2631361211.

Advertisements