Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι αναπτυξιακών έργων


Συνεδρίαση ΠΕ.Σ.Π.Α.Εγκρίθηκαν, σήμερα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α), του οποίου προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, Γιώργος Διδασκάλου οι περιβαλλοντικοί όροι έξι έργων, που πρόκειται να υλοποιηθούν και στις τρεις Περιφέρειες της Α.Δ.
Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, με τα μέλη του ΠΕ.Σ.Π.Α. σε Πάτρα, Κέρκυρα και Τρίπολη, συζητήθηκαν εννέα θέματα, με θετική ομόφωνη γνωμοδότηση και στα ακόλουθα, που αφορούν στην Αιτωλοακαρνανία:
– Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, δυνατότητας παραγωγής 400 κ.μ. ετοίμου σκυροδέματος την ημέρα, ιδιοκτησίας Αντ. Βέλλιου στο Πετροχώρι του Δήμου Θέρμου Π.Ε. Αιτ/νίας.
– Πλωτή μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων δυναμικότητας 390 tn/έτος και χερσαίων εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένου συσκευαστηρίου δυναμικότητας 600tn/έτος) σε θαλάσσια έκταση 40 στρ. και χερσαία έκταση 7405,50τ.μ. στη θέση Κωστέικα Κάτω Βασιλικής Δ. Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ιδιοκτησίας της εταιρίας ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΑΕΕ με δ.τ. ΥΔΑΠ ΑΕ.
– Μετατόπιση, επέκταση, προσαρμογή-αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμό πλωτών εγκαταστάσεων υφιστάμενης μονάδας πάχυνσης θαλασσινών μεσογειακών ιχθύων από τη θέση ‘Καμηλαύκα’ Δήμου Ξηρομέρου Ν. Αιτ/νίας, σε θέση νοτιοδυτικά της υφιστάμενης, καθώς και την περιβαλλοντική αδειοδότηση των συνοδών χερσαίων εγκαταστάσεών της σε μισθωμένη δασική έκταση στην εγγύς ακτή και της υφιστάμενης προβλήτας εξυπηρέτησης της μονάδας επί του αιγιαλού, της εταιρείας Ιχθυοκαλλιέργειες Β και Λ Μεραντζής ΕΠΕ.
Το ΠΕ.Σ.Π.Α. είναι το ανώτερο όργανο περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, για τα σημαντικότερα έργα και επενδύσεις, στην επικράτεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Μετά την έγκριση των συγκεκριμένων έργων από τον Γενικό Γραμματέα, ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίησή τους ή για τη δυνατότητα ένταξης και χρηματοδότησής τους από τα επιχειρησιακά προγράμματα.