Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης»


Δέκα χρόνια τώρα οι άνθρωποι της Γέφυρας, ως εργαζόμενοι και πολίτες με κόπο και τρόπο αποδίδουν καθημερινά δημόσια υπηρεσία, με τρόπο με τον οποίο θα ήθελαν να τους αποδίδεται.