Κοινές ηλεκτρονικές υπηρεσίες μεταξύ φορέων φέρνει το cloud computing μέσω του έργου SECOVIA


???????????????????????????????Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των φορέων για την ανάπτυξη νέων κοινών υπηρεσιών μέσω του cloud computing, διεφάνη από την εκδήλωση δημόσιας διαβούλευσης του Ευρωπαϊκού Έργου SECOVIA που διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας.
Η εκδήλωση είχε στόχο να αμβλυνθεί το ψηφιακό χάσμα ανάμεσα στις περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και να βελτιωθεί η εικονική πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε υποδομές και υπηρεσίες του Δημοσίου.
Το έργο SECOVIA προωθεί κοινά αναπτυγμένες, προηγμένες ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας) λύσεις που δρέπουν τα οφέλη του cloud computing στην υποστήριξη της πρόσβασης σε διαμοιρασμένες δημόσιες ΤΠΕ υπηρεσίες, σε πόρους και υποδομές για να αντιμετωπίσουν το ψηφιακό χάσμα ανάμεσα στις περιοχές της ΝΑ Ευρώπης, ενώ μέσω της νέας τεχνολογίας οδηγούμαστε σε μείωση δαπανών τόσο σε υποδομές, όσο και σε λειτουργικό κόστος.
Συμμετείχαν εκπρόσωποι της Πανεπιστημιακής κοινότητας, αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες των Διευθύνσεων Πληροφορικής Δήμων της Περιφέρειας (Ι. Πόλεως Μεσολογγίου, Αμαλιάδας, Αγρινίου, Αιγιαλείας, Πατρέων, Καλαβρύτων) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εκπρόσωποι επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του υπολογιστικού νέφους και εκπρόσωποι Επιμελητηρίων
«Αυτό το περιβόητο σύννεφο είναι η επόμενη επανάσταση -έτσι θα το χαρακτήριζα- και θα πρέπει να είμαστε παρόντες. Έχουμε αποδείξει ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πως διαθέτουμε την ικανότητα να στηρίξουμε σημαντικά αναπτυξιακά έργα στην επικράτειά μας με βασική στόχευση την εξωστρέφεια και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων, για την ανταλλαγή διεθνούς εμπειρίας και ευρωπαϊκών καλών πρακτικών και την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων», σημείωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Γιώργος Αγγελόπουλος κατά τον χαιρετισμό του.
Κλείνοντας, ο κ. Αγγελόπουλος κάλεσε όλους τους Δήμους και τους εμπλεκόμενους φορείς που θα χρησιμοποιήσουν αυτή την τεχνολογία να εργαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα με βάση αυτό το πρόγραμμα και κατέληξε: «Να σας διαβεβαιώσω ότι η διεκδίκηση από την Περιφερειακή Αρχή θα είναι στη συνέχεια πιο έντονη σε τέτοιου είδους δράσεις και ενέργειες».
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, την οποία συντόνισαν οι Πέτρος Γανός, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Σύμβουλος του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σε θέματα Πληροφορικής.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο SECOVIA μπορείτε να βρείτε στου παρακάτω συνδέσμους: www.secovia.eu, Facebook: www.facebook.com/Secovia, Twitter: twitter.com/SECOVIA_Project).