7 Δήμοι στην Αιτωλοακαρνανία – Ισχυρός Δήμος Αγρινίου


Ανακοινώθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον υπουργό Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γιάννη Ραγκούση η νέα αυτοδιοικητική δομή της χώρας με το κωδικό όνομα «Καλλικράτης».

Το σχέδιο που προβλέπει τη δραστική μείωση των 910 δήμων και των 104 κοινοτήτων σε 333 – 343, τη δημιουργία 13 Αιρετών Περιφερειών στη θέση των σημερινών 54 Νομαρχιών και τη δημιουργία επτά γενικών Διευθύνσεων (που θα αντικαταστήσουν τις παλιές 13 κρατικές περιφέρειες) θα δώσει νέα αναπτυξιακή προοπτική στους Ο.Τ.Α. Α’  και Β’  βαθμού ενώ θα συμβάλει καθοριστικά στη μείωση των κρατικών δαπανών κατά 1,8 δισ. ευρώ ετησίως. Ο Καλλικράτης θα δημιουργήσει νέους ισχυρούς δήμους ικανούς να συμμετέχουν ισότιμα στο Ε.Σ.Π.Α. και τις νέες προοπτικές για περιφερειακή ανάπτυξη.

Στην Αιτωλοακαρνανία συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:

1. Δήμος Αγρινίου με έδρα το Αγρίνιο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγρινίου, β. Παραβόλας, γ. Παρακαμπυλίων, δ. Στράτου, ε. Νεάπολης, στ. Αγγελοκάστρου, ζ. Παναιτωλικού και η. Θεστιέων, οι οποίοι καταργούνται.

2. Δήμος Ξηρόμερου με έδρα τη Βόνιτσα αποτελούμενος από τους δήμους α. Ανακτορίου, β. Παλαίρου και γ. Μεδεώνος, οι οποίοι καταργούνται.

3. Δήμος Αστακού με έδρα τον Αστακό αποτελούμενος από τους δήμους α. Αστακού, β. Φυτειών και γ. Αλυζίας, οι οποίοι καταργούνται.

4. Δήμος Ναυπακτίας με έδρα τη Ναύπακτο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ναυπάκτου, β. Αποδοτιάς, γ. Πυλλήνης, δ. Πλατάνου, ε. Αντιρρίου και στ. Χάλκειας, οι οποίοι καταργούνται.

5. Δήμος Αμφιλοχίας με έδρα την Αμφιλοχία αποτελούμενος από τους δήμους α. Αμφιλοχίας, β. Ινάχου και γ. Μενιδίου, οι οποίοι καταργούνται.

Πρόταση 1

6. Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι αποτελούμενος από τους δήμους α. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, β. Οινιάδων και γ. Αιτωλικού, οι οποίοι καταργούνται.
7. Δήμος Τριχωνίδας με έδρα το Θέρμο αποτελούμενος από τους δήμους α. Θέρμου, β. Αρακύνθου και γ. Μακρυνείας, οι οποίοι καταργούνται.

Πρόταση 2

6. Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι αποτελούμενος από τους δήμους α. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, β. Οινιάδων, γ. Αράκυνθου, δ. Μακρύνειας και ε. Αιτωλικού, οι οποίοι καταργούνται.

Β. Στο δήμο Θέρμου δεν επέρχεται καμία μεταβολή.
Γ. Ο Δήμος Θέρμου χαρακτηρίζεται ως ορεινός

Advertisements